Technologie

Internet a public relations

Public relations jest dziedziną stosunkowo młodą, bo swoimi początkami sięga pierwszych lat XX wieku. Początków szukać należy w USA, niecałe sto lat temu, kiedy to zaistniał publicznie Ivy Lee, dziennikarz, reporter przy Wall Street, a także doradca prasowy magnata finansowego, Johna D. Rockefellera.

Dotychczasowe metody komunikacji z mediami i opinią publiczną ograniczały się jedynie do odpierania prasowych ataków na drapieżną politykę wielkich przemysłowców, nie przykładających najmniejszej wagi do opinii, jaką cieszyli się w społeczeństwie. Słynnym stało się powiedzenie Williama Vanderbilta, który zapytany o reakcję na zamknięcie linii kolejowych New York Central, stwierdził: „do diabła ze społeczeństwem!”. Tego typu postawa spotkała się z narastającym oporem społecznym, przejawiającym się między innymi intensywnym rozwojem związków zawodowych, kształtowaniem się ruchów socjalistycznych i robotniczych, a także coraz gwałtowniejszą reakcją prasy. Podejmowane próby zmiany sytuacji na korzyść przedsiębiorców okazywały się nieskuteczne, aż do momentu, gdy Ivy Lee wystąpił z prostą, ale jak się z czasem okazało, skuteczną metodą – szczerym i otwartym informowaniem opinii społecznej. Credo swojej działalności wyłożył w 1906 roku. Metody zastosowane przez Lee okazały się na tyle skuteczne, że z powodzeniem stosowane są i w dniu dzisiejszym. Zaowocowały także wzmożonym zapotrzebowaniem na tego typu usługi, co doprowadziło do szybkiego powstawania agencji public relations, oferujących usługi z zakresu doradztwa, wzbudziły one także zainteresowanie ze strony rządu U.S.A., który to z powodzeniem stosował je podczas obu wojen światowych.

W drugiej połowie XX w. nastąpił gwałtowny rozwój poziomu świadomości społecznej i jej oczekiwań, a także wzrost konfliktów i konfrontacji w społeczeństwie. Ewolucja tych tendencji, postępująca wraz z rozwojem dużych instytucji, uczyniła z public relations dziedzinę o nieocenionym znaczeniu, nie tylko dla życia gospodarczego, ale dla każdej organizacji działające w danym kraju. Od momentu swojego powstania public relations jest w stanie ciągłego rozwoju – zmienia się tak jak zmienia się społeczeństwo i media , masowej komunikacji. W tym okresie nastąpiła także rewolucja technologiczna, której przejawem stał się między innymi intensywny rozwój mediów. Oprócz istniejącej dotychczas prasy pojawiły się inne środki przekazu informacji, takie jak radio, kino, telewizja czy wynalazek ostatnich lat, Internet. Pojawieniu się i popularyzacji każdego z tych mediów towarzyszyła swoista rewolucja w public relations polegająca na dostosowaniu metod i technik PR do nowych środowisk medialnych. Niezwykle szybki i precyzyjny obieg informacji, stopniowo zacierające się w jego wyniku różnice kulturowe, to nowe wyzwanie dla wielkich organizacji.

Korzystając z innej dogodności oferowanej przez obecną epokę, mianowicie możliwości objęcia swą działalnością całego globu, bądź to umiejscowienia się w dowolnym jego punkcie, zmiany miejsca działalności w dowolnym momencie, w zależności od potrzeb, mogą stać się one obecne w dosłownie każdym miejscu świata i objąć swoją działalnością niemalże każdego człowieka. Fakt ów stawia przed public relations nowe zadania, ale stwarza także zupełnie nowe możliwości działania. Rewolucja komunikacyjna ostatnich kilkudziesięciu lat dała sposobność korzystania z wszelkich technologicznych nowinek w celu nawiązania kontaktu z wszystkimi grupami społecznymi. Rozwój mediów otworzył nowe perspektywy rozwinięcia działalności, dotarcia do dowolnie wybranej grupy odbiorców, z nigdy dotąd nie spotykaną precyzją. Największe możliwości kryją się w medium najmłodszym, nieustannie się rozwijającym i zdobywającym w ogromnym tempie coraz większą rzeszę użytkowników – w Internecie.