Dom i ogród

Warunki jakie musi spełniać ogrodzenie

Każdy z nas chce się czuć bezpiecznie i nie martwić się o nieproszonych gości. Dlatego warto zainwestować w dobre ogrodzenie. Jednak nawet postawienie ogrodzenia musi spełniać pewne warunki. Przedstawię Wam je dzisiaj żeby nikt nie miał problemów. Pierwszym warunkiem jest by ogrodzenie nie stwarzało zagrożenia dla bezpieczeństwa zwierząt i ludzi. Wyjątkiem jednak są wewnętrzne ogrodzenia w zakładach karnych lub aresztach śledczych. Drugim warunkiem jest by nie umieszczać na wysokości niższej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów. Trzecim warunkiem jest by furtki i bramy ogrodzeniowe Bydgoszcz w ogrodzeniu otwierały się tylko do środka a nie na zewnątrz działki. Kolejnym warunkiem jest by furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie utrudniały dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Ostatnim warunkiem jest by szerokość bramy wynosiła w świetle, co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m. Teraz wiecie, jakie warunki musi spełniać wasze ogrodzenie żeby nie było żadnych problemów z sąsiadami, przechodniami ani prawem. Warto je znać przed postawieniem ogrodzenia.