Edukacja Technologie

Nauczanie na odległość

Z wielu względów, praktycznych i ekonomicznych, zdalne nauczanie zdobywa systematycznie coraz większą popularność wśród różnych form kształcenia. Jedną z głównych przyczyn sukcesu zdalnego nauczania jest rozwój techniki cyfrowej wykorzystywanej przy tworzeniu, przekształcaniu, archiwizacji oraz przekazywaniu treści dydaktycznych.

Szybko wzrastająca jakość technologii informatycznych w połączeniu ze stałym obniżaniem się cen stosowanego sprzętu komputerowego jest niewątpliwie głównym motorem rozwoju wspieranego nowoczesnymi technologiami zdalnego nauczania, nazywanego e-learning. Osoby realizujące zdalne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii są prawdziwymi oraz zachłannymi klientami wynalazków i rozwiązań społeczeństwa informacyjnego takich jak:

• Internetu,

• łączy szerokopasmowych,

• multimedialnych stacji roboczych w miejscu zamieszkania lub pracy,

• komputerów przenośnych (ang. notebook) pracujących przez wiele godzin na własnym zasilaniu, posiadających wbudowane karty telefonii cyfrowej (GPRS).

Nawet powszechnie stosowany telefon komórkowy z dzisiejszymi możliwościami przesyłania treści może być aktywnym narzędziem zdalnego nauczania. Niezależnie od stosowanych środków technicznych e-learning jest pewnym systemem, zbiorem działań mających określony cel edukacyjny, a nie tylko programem komputerowym lub rozwiązaniem informatycznym, z którymi często bywa utożsamiany. W zakres e-learningu wchodzą m. in.:

• kursy realizowane przez Internet,

• listy e-mailowe,

• wykłady na żywo przez Internet, wideokonferencje,

• kursy na płytach CD-ROM. Są to tylko wybrane rodzaje działań, które rozwijają się coraz bardziej wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i jej upowszechnieniem w firmach i w domach przeciętnych użytkowników.