• Nauczanie na odległość

    Nauczanie na odległość0

    Z wielu względów, praktycznych i ekonomicznych, zdalne nauczanie zdobywa systematycznie coraz większą popularność wśród różnych form kształcenia. Jedną z głównych przyczyn sukcesu zdalnego nauczania jest rozwój techniki cyfrowej wykorzystywanej przy tworzeniu, przekształcaniu, archiwizacji oraz przekazywaniu treści dydaktycznych. Szybko wzrastająca jakość technologii informatycznych w połączeniu ze stałym obniżaniem się cen stosowanego sprzętu komputerowego jest niewątpliwie głównym

    Czytaj więcej