Technologie

Internet – globalne źródło informacji

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa. Posługując się dostępnymi poprzez Internet encyklopediami multimedialnymi można otrzymać znacznie bardziej rozbudowaną definicję.

Jeden z portali wiedzy opisuje ją jako globalną sieć komputerową, powstałą na bazie rodziny protokołów TCP/IP, początkowo jako sieć militarną, następnie akademicką, a obecnie głównie komercyjną. Do jej podstawowych usług zalicza się pocztę elektroniczną, strony WWW, przesyłanie plików FTP, grupy wiadomości oraz Telnet. W dalszej części wyżej wymieniony portal informuje nas, że zasoby sieci gromadzone są na ciągle zwiększającej się liczbie komputerów. W połowie 2004 roku było to około 750 milionów komputerów na całym świecie. Wiemy już, że liczba komputerów w roku 2007 przekroczyła miliard. Podobnie jest z liczbą użytkowników Internetu, których liczba w styczniu 2007 wynosiła ponad miliard osób na całym świecie (16,6% całej populacji). W trzecim kwartale 2006 roku liczbę internautów w Polsce szacowano na około 11,4 miliona osób, co stanowi 37,8% ogółu mieszkańców. Przybliżona liczba opublikowanych stron internetowych podawana przez witrynę wynosi obecnie około 13,96 miliarda.

Przytoczone powyżej liczby potwierdzają, że Internet jest bogatym źródłem informacji tworzonym przez ludzi z całego świata. Ilość opublikowanych witryn spowodowała konieczność wprowadzenia systemów podziału oraz klasyfikacji ich zawartości, a w konsekwencji utworzenie katalogów stron internetowych. Należy jednak podkreślić, że Internet i WWW nie są synonimami, ponieważ Internet to zbiór sieci komputerowych połączonych z wykorzystaniem kabli, światłowodów, łączy bezprzewodowych itp., a WWW jest zbiorem dokumentów oraz innych zasobów połączonych hiperłączami i URL-ami stanowiąc jedynie jedną z usług udostępnianych przez Internet.