Internet – globalne źródło informacji

Internet – globalne źródło informacji

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa. Posługując się dostępnymi poprzez Internet encyklopediami multimedialnymi można otrzymać znacznie bardziej rozbudowaną definicję. Jeden z portali wiedzy opisuje ją jako globalną sieć komputerową, powstałą na bazie rodziny protokołów TCP/IP, początkowo jako sieć militarną, następnie akademicką, a obecnie głównie komercyjną. Do jej podstawowych usług zalicza się pocztę elektroniczną, strony WWW, przesyłanie

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa. Posługując się dostępnymi poprzez Internet encyklopediami multimedialnymi można otrzymać znacznie bardziej rozbudowaną definicję.

Jeden z portali wiedzy opisuje ją jako globalną sieć komputerową, powstałą na bazie rodziny protokołów TCP/IP, początkowo jako sieć militarną, następnie akademicką, a obecnie głównie komercyjną. Do jej podstawowych usług zalicza się pocztę elektroniczną, strony WWW, przesyłanie plików FTP, grupy wiadomości oraz Telnet. W dalszej części wyżej wymieniony portal informuje nas, że zasoby sieci gromadzone są na ciągle zwiększającej się liczbie komputerów. W połowie 2004 roku było to około 750 milionów komputerów na całym świecie. Wiemy już, że liczba komputerów w roku 2007 przekroczyła miliard. Podobnie jest z liczbą użytkowników Internetu, których liczba w styczniu 2007 wynosiła ponad miliard osób na całym świecie (16,6% całej populacji). W trzecim kwartale 2006 roku liczbę internautów w Polsce szacowano na około 11,4 miliona osób, co stanowi 37,8% ogółu mieszkańców. Przybliżona liczba opublikowanych stron internetowych podawana przez witrynę wynosi obecnie około 13,96 miliarda.

Przytoczone powyżej liczby potwierdzają, że Internet jest bogatym źródłem informacji tworzonym przez ludzi z całego świata. Ilość opublikowanych witryn spowodowała konieczność wprowadzenia systemów podziału oraz klasyfikacji ich zawartości, a w konsekwencji utworzenie katalogów stron internetowych. Należy jednak podkreślić, że Internet i WWW nie są synonimami, ponieważ Internet to zbiór sieci komputerowych połączonych z wykorzystaniem kabli, światłowodów, łączy bezprzewodowych itp., a WWW jest zbiorem dokumentów oraz innych zasobów połączonych hiperłączami i URL-ami stanowiąc jedynie jedną z usług udostępnianych przez Internet.

Redaktor
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos