Technologie

HTML5 a gry wideo

HTML5 jest standardem sieciowym tworzenia i wyświetlania stron internetowych, specyfikacją którego zajmuje się WHATWG (ang. Web HyperText Application Technology Group). Jest następcą (jak i bezpośrednią kontynuacją) poprzedniego standardu HTML. HTML5, poza opisem dokumentów WWW (ang. World Wide Web), udostępnia również mechanizmy pozwalające na tworzenie pełnoprawnych aplikacji przy użyciu jego składników (obsługa JavaScript, element płótna (ang. canvas), CSS3 (ang. Cascading Style Sheets 3), itd.).

Jako technologia stosunkowo nowa, której specyfikacja jest stale i dynamicznie rozwijana, jej możliwości w tworzeniu aplikacji i gier nie zostały jeszcze w pełni poznane i opisane. Gry wideo stanowią specyficzny rodzaj aplikacji, których wytwarzanie wymaga rozległej wiedzy z zakresu wielu dziedzin informatyki. Projekt i realizacja gry jest procesem złożonym i nieprzewidywalnym – decyzje podjęte w kolejnych krokach często muszą być uwzględnione z wyprzedzeniem w poprzednich. Kluczowe znaczenie dla przebiegu prac ma wybór technologii, określając nie tylko sposób realizacji, ale także definiując ograniczenia i bariery, jakie natknie na swej drodze deweloper. Istniejące prace z zakresu tematu ignorują te zagadnienia, skupiając się wyłącznie na praktycznym zastosowaniu elementów technologii w realizacji określonych produktów, z reguły prostych gier typu arcade – co prowadzi do stygmatyzacji technologii jako nienadającej się do wykorzystania w poważnym, komercyjnym zastosowaniu, zaś wyniesione wnioski pozostają jałowe na płaszczyźnie naukowej.