• Schizofrenia

    Schizofrenia0

    Schizofrenia jest poważnym zaburzeniem psychicznym, silnie zakłócającym myślenie, emocje, spostrzeganie i zachowane chorego. W fazie ostrej zaburzeniom towarzyszą objawy psychotyczne. Bardzo często choroba przechodzi w stan przewlekły, chory nie jest wówczas w stanie radzić sobie z problemami życia codziennego. W następstwie choroba wywiera silny wpływ na innych członków rodziny, a koszty społeczne wywołane utratą samodzielności

    Czytaj więcej