• Potrzeby osób starszych

    Potrzeby osób starszych0

    W każdy etap życia człowiek powinien wkraczać z pełną świadomością zmian, które należy zaakceptować, z dobrym nastawieniem, ukierunkowaniem na eksponowanie i wykorzystywanie zalet każdej z faz. Przygotowanie do nieuchronnej dla każdego starości, w Polsce nadal pozostaje w cieniu zainteresowania, a w mentalności społecznej funkcjonuje stereotyp klęski z nią związanej. Aby zaakceptować starość trzeba ją poznać

    Czytaj więcej